Postingan

Google Searching

Atol di Taman Nasional Taka Bonerate

Proses Terjadinya Atol

Maladewa negara kepulauan terdiri dari kumpulan atol di Samudra Hindia